Aansprakelijkheid
Hoeve Hofwijk spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hoeve Hofwijk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen.
Hoeve Hofwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en afbeeldingen op de website liggen bij Hoeve Hofwijk en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoeve Hofwijk.